Sustavi video nadzora

Službeno je otvorena nova marina Puntica Medulin
12/06/2019
Besplatni WiFi Hot Spot
02/02/2020

Ovom izjavom o korištenju i primjeni sustava video nadzora u Marini Medulin definira se svrha i opseg podataka koji se prikupljaju, način i vrijeme pohrane te uporabu snimljenih podataka, zaštitu prava radnika i svih ostalih osoba na području marine Medulin. Sustav video nadzora koristi se za zaštitu sigurnosti radnika i svih ostalih osoba koje se nalaze u prostorijama i površinama Marine
Medulin te u prostorijama i površinama za koje Marina Medulin, kao voditelj obrade, ima ugovor o koncesiji u komercijalne svrhe luke posebne namjene – nautički turizam Puntica. Sustav video nadzora koristi se i za sprečavanje protupravnih radnji usmjerenih protiv imovine Marine Medulin od krađe, pljačke, provale, nasilja, oštećenja, uništavanja i slično. Snimke snimljene sustavom video nadzora mogu se koristiti isključivo u svrhu zaštite kako je ranije navedeno i ne smiju se koristiti u druge svrhe.

Sustav video nadzora bilježi isključivo lokaciju Marine Medulin, na adresi
Osipovica 40, koja pokriva područje na osnovu Ugovora o koncesiji za komercijalnu uporabu luke nautičkog turizma Punticaa, a koji posebno uključuje pristaništa, parkirališta, suhe vezove i recepciju. Snimljeni podaci bilježe se i pohranjuju na video rekorder najviše mjesec dana od dana nastanka, a nakon određenog roka snimke se trajno brišu. Snimke kojima se dokaže kršenje nadzorne svrhe bit će pohranjene na optički disk (CD, DVD, itd.) I pohranjene jednu godinu od dana pohrane zapisa ili do eventualnog završetka sudskog, upravnog, arbitražnog ili drugog sličnog postupka. , Marina Medulin, kao voditeljica obrade, dužna je osigurati postavljanje obavijesti na vidljivo mjesto prilikom ulaska u prostor, kao i unutrašnjost prostora, da se prostori nadziru sustavom tehničke zaštite, a radnici će biti obaviješten pismenim putem o uvođenju video nadzora. Pisana obavijest daje objašnjenje što se bilježi, u koje svrhe i koliko dugo se osobni podaci pohranjuju. Primijetite da prostor snima video nadzorna kamera ili drugi sustavi za snimanje Marina Medulin kao voditelj obrade jasno identificira sliku i tekst, zatim navodi podatke o upravitelju obrade i / ili ugovaraču obrade i kontakt podatke putem kojih tuženi može ostvarivati ​​svoja prava. Snimke dobivene putem sustava video nadzora zaštićene su profesionalnom tajnom i obrađuju se u skladu s Politikom o privatnosti i ovom Uredbom. Pristup arhivi video zapisa i pravo na gledanje videozapisa imaju samo ovlaštenja marinskih medulina kao voditelj obrade i izvršni izvršitelj obrade.

Hrvatski